Realizowane projekty

KONKURS REGRANTINGU "DziałaMY DoradzaMY"
TYTUŁ PROJEKTU: Zmieniamy życie poprzez sport
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 01.09 – 30.11.2023 r., Zielona Góra

Realizacja projektu dofinasowana ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.

Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START" Zielona Góra dofinansowanych ze środków PFRONKonkurs 1/2022 pn. "DZIAŁAMY RAZEM"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
DZIAŁAMY RAZEM POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE

Konkurs 1/2022 pn. "DZIAŁAMY RAZEM"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Konkurs 1/2021 pn. "SIĘGAMY PO SUKCES"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
SIĘGAMY PO SUKCES POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE
Konkurs 1/2021 pn. "SIĘGAMY PO SUKCES"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Konkurs 1/2020 pn. "POKONAMY BARIERY"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
POKONYWANIE BARIER POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE

Konkurs 1/2020 pn. "POKONAMY BARIERY"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2019 pn. "Kierunek AKTYWNOŚĆ"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
TRENINGI SPORTOWE ZWIĘKSZAJˇCE AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2019 pn. "Kierunek AKTYWNOŚĆ"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
TRENINGI SPORTOWE ZWIĘKSZAJˇCE SAMODZIELNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Nr umowy : UEB/000023/04/D

Projekt PFRON: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" trwał od 01 wrzśnia do 18 grudnia 2020r.

 

Uzyskane w ramach grantu sśrodki można było przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Udzielone wsparcie przyczyniło się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19. Zakupiliśmy:
- termometry bezdotykowe
- maski ochronne
- środki do dezynfekcji
- dozownik bezdotykowy
- przyłbice ochronne
- pulsoksymetry
- lampa UVC + ozonowanie

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne w Zielonej Górze otrzymało grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START" Zielona Góra dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2023/0123/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

2. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach paraolimpijskich
Umowa nr 2023/0036/0076/SubC/DSW

3. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach nieolimpijskich
Umowa nr 2023/0006/0076/SubC/DSW

4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2023/0132/0076/SubC/DS-SN/3/MR

5. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych – Puchar Polski – Parapływackie Grand Prix Polski - sport wyczynowy
Umowa nr 2023/0036/0076/SubC/DSW

6. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych
- XII Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w Bocci
- Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych
- Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w tenisie stołowym
- XII Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym
Umowa nr 2023/0085/0076/SubC/DS-SN/2/MR

Nasza siedziba

Kontakt z nami

Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne
"START" Zielona Góra


ul. Urszuli 14
65-147 Zielona Góra

Tel.: 68 327 08 02
Tel.: 68 475 35 66
E-mail: zsr@start.zgora.pl

Napisz do nas

Nasze sekcje

Projekt i realizacja strony internetowej dofinasowana ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033.