Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt

RODO

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" w Zielonej Górze, NIP: 929-11-81-702 Regon 000745065 ul. Urszuli 14, 65-147 Zielona Góra (zwany dalej ZSR START).
Dane kontaktowe Z ZSR START można się skontaktować:
a) poprzez adres e-mail: zsr@start.zgora.pl
b) telefonicznie pod numerem: +48 68 327-08-02, 
c) pisemnie: Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "START" ul. Urszuli 14, 65-147 Zielona Góra.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez ZSR START w celach:
a) przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
b) przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych,
c) przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Miasto Zielona Góra w obszarach, których celem jest wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej (szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych),
d) przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych
e) przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy ZSR START,
f) wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
g) wykonywania zawartych umów z Kontrahentami.
Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez ZSR START:
a) dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b) dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych - 5 lat od zakończenia projektu,
c) dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Miasto Zielona Góra w obszarach, których celem jest wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej (szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych) - 5 lat od zakończenia projektu,
d) dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych - 5 lat od zakończenia projektu,
e) dla celu realizacji zadań statutowych powstających z inicjatywy ZSR START - 5 lat od zakończenia zadania,
f) dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi współpracownikami - 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
g) dla celu realizacji zawartych umów o kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez ZSR START:
a) osobom upoważnionym,
b) podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c) mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.