Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt

Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START" Zielona Góra,

dofinansowanych ze środków PFRONKonkurs 1/2022 pn. "DZIAŁAMY RAZEM"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
DZIAŁAMY RAZEM POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE

Konkurs 1/2022 pn. "DZIAŁAMY RAZEM"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2021 pn. "SIĘGAMY PO SUKCES"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
SIĘGAMY PO SUKCES POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE

Konkurs 1/2021 pn. "SIĘGAMY PO SUKCES"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2020 pn. "POKONAMY BARIERY"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
POKONYWANIE BARIER POPRZEZ TRENINGI SPORTOWE

Konkurs 1/2020 pn. "POKONAMY BARIERY"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2019 pn. "Kierunek AKTYWNOŚĆ"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
TRENINGI SPORTOWE ZWIĘKSZAJĄCE AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2019 pn. "Kierunek AKTYWNOŚĆ"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
TRENINGI SPORTOWE ZWIĘKSZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja

społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Nr umowy : UEB/000023/04/D

Projekt PFRON: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" trwał od 01 września do 18 grudnia 2020r.

  Uzyskane w ramach grantu środki można było przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Udzielone wsparcie przyczyniło się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19. Zakupiliśmy:
- termometry bezdotykowe
- maski ochronne
- środki do dezynfekcji
- dozownik bezdotykowy
- przyłbice ochronne
- pulsoksymetry
- lampa UVC + ozonowanie

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne w Zielonej Górze otrzymało grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START" Zielona Góra

dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2020/0049/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

2. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach paraolimpijskich
Umowa nr 2020/0030/0076/SubC/DSW

3. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach nieolimpijskich
Umowa nr 2020/0026/0076/SubC/DSW

4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2020/0084/0076/SubC/DS-SN/3/MR

5. Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2020/0068/0076/SubC/DS-SN/2/MR

6. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Letnie Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu - sport wyczynowy
Umowa nr 2020/0030/0076/SubC/DSW

7. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Letnie Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu - sport powszechny
Umowa nr 2020/0069/0076/SubC/DS-SN/3/MR

8. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - X Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym
Umowa nr 2020/0068/0076/SubC/DS-SN/2/MR

9. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych – Spartakiada Sportowa dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2020/0068/0076/SubC/DS-SN/2/MR