Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt

Wykaz zadań realizowanych w 2019 roku przez

ZSR "START" Zielona Góra dofinansowanych ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2019/0106/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

2. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach paraolimpijskich
Umowa nr 2019/0079/0076/SubC/DSW

3. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach nieolimpijskich
Umowa nr 2019/0070/0076/SubC/DSW

4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2019/0110/0076/SubC/DS-SN/3/MR

5. Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2019/0103/0076/SubC/DS-SN/2/MR

6. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Letnie Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu - sport wyczynowy
Umowa nr 2019/0079/0076/SubC/DSW

7. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Letnie Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu - sport powszechny
Umowa nr 2019/0102/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR

8. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - IX Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym
Umowa nr 2019/0103/0076/SubC/DS-SN/2/MR

9. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w bocci
Umowa nr 2019/0103/0076/SubC/DS-SN/2/MR


Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START"

Zielona Góra, dofinansowanych ze środków PFRON

w latach 2018-2019

Konkurs 4/2017 pn. "Samodzielni i skuteczni"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 2/2017 pn. "Aktywność i wiedza"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
TRENINGI SPORTOWE ZWIĘKSZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność"
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH