Zrzeszenie        Kalendarz imprez        Partnerzy        Kontakt

Partnerzy

Wykaz zadań realizowanych w 2016 roku przez ZSR "START"

Zielona Góra dofinansowanych ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2016/0066/0076/SubC/DS-SN/1/MR

2. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach paraolimpijskich
Umowa nr 2016/0053/0076/SubC/DSW/MP

3. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach nieolimpijskich
Umowa nr 2016/0054/0076/SubC/DSW/MP

4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2016/0088/0076/SubC/DS-SN/3/MR

5. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w pływaniu - sport wyczynowy
Umowa nr 2016/0053/0076/SubC/DSW/MP

6. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych – Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w tenisie stołowym, VI Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie - sport powszechny
Umowa nr 2016/0035/0076/SubC/DS-SN/2/MR


Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START" Zielona

Góra, dofinansowanych ze środków PFRON

Konkurs 24
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
TRENINGI SPORTOWE JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 24
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 15
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 15
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
JUBILEUSZ "50-LECIA" ZRZESZENIA SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO "START" W ZIELONEJ GÓRZE

Konkurs 13
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 11
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
Cykl ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych - Eliminacje do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski

Konkurs 11
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) ]
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez sport

Konkurs 9
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
CYKL OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 7
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
Ogólnopolska Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych

Konkurs 2/2017 pn. "Aktywność i wiedza" 
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ] 
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 2/2016 pn. "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" 
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ] 
TRENINGI SPORTOWE - AKTYWNOŚĆ ZWIĘKSZAJĄCA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH