Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Partnerzy        Kontakt

PartnerzyWykaz zadań realizowanych w 2018 roku przez

ZSR "START" Zielona Góra dofinansowanych ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2018/0104/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

2. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach paraolimpijskich
Umowa nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP

3. Zgrupowania stacjonarne reprezentantów Polski w dyscyplinach nieolimpijskich
Umowa nr 2018/0020/0076/SubC/DSW/DR

4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2018/0105/0076/Sub.C/DS-SN/3/MR

5. Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych
Umowa nr 2018/0097/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR

6. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów - sport wyczynowy
Umowa nr 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP

7. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych - Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów - sport powszechny
Umowa nr 2018/0087/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR

8. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - VIII Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym
Umowa nr 2018/0097/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR

9. Organizacja Imprez Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - Ogólnopolski Turniej Niepełnosprawnych w tenisie stołowym
Umowa nr 2018/0097/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR


Wykaz zadań realizowanych przez ZSR "START"

Zielona Góra, dofinansowanych ze środków PFRON

Konkurs 24
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
TRENINGI SPORTOWE JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 24
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 15
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 15
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
JUBILEUSZ "50-LECIA" ZRZESZENIA SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO "START" W ZIELONEJ GÓRZE

Konkurs 13
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ]
CYKL OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 11
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
Cykl ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych - Eliminacje do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski

Konkurs 11
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) ]
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez sport

Konkurs 9
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
CYKL OGÓLNOPOLSKICH IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 7
[ 3. ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ]
Ogólnopolska Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych

Konkurs 2/2017 pn. "Aktywność i wiedza" 
[ 3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA ] 
CYKL IMPREZ SPORTOWYCH JAKO FORMA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs 2/2016 pn. "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" 
[ 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ] 
TRENINGI SPORTOWE - AKTYWNOŚĆ ZWIĘKSZAJĄCA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH