Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt
Aktualności

Informacja o realizacji projektu18.12.2020
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne w Zielonej Górze zrealizowało projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Nr umowy : UEB/000023/04/D. Projekt PFRON: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” trwał od 01 września do 18 grudnia 2020r. Uzyskane w ramach grantu środki można było przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, trenerów i instruktorów oraz wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Udzielone wsparcie przyczyniło się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zakupiliśmy:
- termometry bezdotykowe
- maski ochronne
- środki do dezynfekcji
- dozownik bezdotykowy
- przyłbice ochronne
- pulsoksymetry
- lampa UVC + ozonowanie

Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne w Zielonej Górze otrzymało grant w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powrót