Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt

Aktualności

Wybrano władze w „Starcie” na kadencję 2020-202401.05.2020
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2020r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSR ”Start”. Wybrano władze stowarzyszenia na nową kadencję 2020-2024. Zarówno skład Zarządu, jak również Komisji Rewizyjnej pozostał taki sam, jak w poprzedniej kadencji.

Po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco: Zarząd: Danuta Tarnawska- prezes , Marek Marucha-wiceprezes , członkami zostali Jerzy Jakuć, Mirosław Kocięcki, Janusz Krulikowski, Marcin Skrzynecki oraz Łukasz Tarnawski. Komisja Rewizyjna: Ewa Zimnicka- przewodnicząca, Jan Chełmicki, Halina Siwicka- członkowie. Z uwagi na pandemię COVID-19 Zebranie zostało przeprowadzone w inny sposób niż zwykle . Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Delegatów Zebranie odbyło się za pośrednictwem pełnomocników. Pragniemy podziękować Delegatom za zrozumienie i zaangażowanie w związku zaistniałą sytuacją. Gratulujemy nowo wybranym władzom „Start-u”.

Przed nami wiele wyzwań i realizacja ważnych przedsięwzięć, szczególnie w tak trudnym okresie, jaką jest pandemia. Mamy wielką nadzieję, że wkrótce powrócimy do „normalności”, że spotykać się będziemy bezpośrednio na obiektach sportowych, czego najbardziej pragną wszyscy nasi członkowie…

Danuta Tarnawska
Powrót