Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt


Aktualności

Wyjazdowe treningi sportowe – Obóz sportowy Gościm 201903.09.2019
W dniach 03-15 sierpnia 2019 r. w Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. W. Degi w Gościmiu Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze było organizatorem obozu sportowego – wyjazdowych treningów sportowych dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek posiada odpowiednią bazę treningowo- szkoleniową,
dostępną dla osób niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu, w tym dla osób poruszających się wyłącznie na wózkach inwalidzkich.

Prowadzone były treningi w różnych dyscyplinach sportowych tj. w tenisie stołowym, bocci, pływaniu, piłce siatkowej, lekkiej atletyce (zajęcia ogólnorozwojowe). Zajęcia odbywały się dwa razy dziennie w hali sportowej, boiskach sportowych, oraz w akwenie wodnym przy ośrodku. Uczestnicy obozu doskonalili swoje umiejętności, technikę i ogólną sprawność, podnosili swój sportowy poziom przygotowując się do udziału w zawodach sportowych różnej rangi. Wspólny udział w obozie zawodników należących do różnych sekcji sportowych był dla nich również wspaniałym czasem na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń z zawodnikami odnoszącymi sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz integrację podczas przeprowadzanych sprawdzianów, zawodów rekreacyjnych i wspólnie spędzonego czasu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Powrót