Zrzeszenie        Statut        Kalendarz imprez        Projekty        Partnerzy        Kontakt

Aktualności

Obóz treningowy Gościm25.09.2016
W dniach 5-15 sierpnia 2016r zawodnicy Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego ”Start’ Zielona Góra uczestniczyli w treningach wyjazdowych -obozie sportowym w Gościmiu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. W.Degi. Zadanie dofinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zarządu Województwa Lubuskiego. Udział wzięło 40 osób, w tym zawodników ,opiekunów i kadry merytorycznej.

W systematycznych zajęciach sportowych, które odbywały się 2 razy dziennie udział wzięli zawodnicy sekcji bocci, lekkiej atletyki, pływania, tenisa stołowego, piłki siatkowej. Uczestnicy korzystali z obiektów i urządzeń sportowych, które znajdują się w Ośrodku: sali sportowej, siłowni, boisk specjalistycznych (piłka siatkowa, koszykówka, kometka), bieżni tartanowej. W trakcie treningów wykorzystano specjalistyczny sprzęt : stoły do tenisa stołowego, sprzęt do bocci., lekkiej atletyki, piłki siatkowej.

Zajęcia z pływania odbywały się na akwenie otwartym, strzeżonym. Przeprowadzone były treningi ogólnorozwojowe, jako zajęcia uzupełniające. W trakcie pobytu przeprowadzone były sprawdziany oraz spartakiada sportowo-rekreacyjna, jako podsumowanie obozu-treningów wyjazdowych. To przedsięwzięcie przynosi wiele korzyści dla zawodników naszego stowarzyszenia, którzy poprzez zwiększenie ilości jednostek treningowych, podnoszą swoje umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Uczestnicy mają również możliwość wspaniałej integracji, co ma wielkie znaczenia społeczne.Powrót